پورتال دفتر امور زنان و خانواده
اخبار مهم:
تصویر
حضرت معصومه(س)منشا خير وبركت براي شهر قم وكل كشور ايران هستند
نشست علمي تخصصي شناخت ابعادشخصيتي حضرت معصومه (س) به مناسبت دهه كرامت وميلاد حضرت معصومه وروز ملي دختر ويژه زنان حوزه ي ستادي برگزار شد
حضرت معصومه(س)منشا خير وبركت براي شهر قم وكل كشور ايران هستند
نشست علمي تخصصي شناخت ابعادشخصيتي حضرت معصومه (س) به مناسبت دهه كرامت وميلاد حضرت معصومه وروز ملي دختر ويژه زنان حوزه ي ستادي برگزار شد

به مناسبت ميلاد بانوي كرامت حضرت فاطمه معصومه(س) وروز دختر نشست علمي تخصصي شناخت ابعاد شخصيتي حضرت معصومه (س) با حضورسركار خانم مهندس گردمعاون محترم وزير ورييس سازمان مشاركت هاي مردمي وسركار خانم دكتر حكيم زاده معاون محترم آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش و سركار خانم كريمي مشاور ايثارگران معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري، همكاران زن حوزه ي ستادي برگزار شد ...

تصویر
جذب حداکثری دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم صورت گرفت
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت خوشبختانه در دولت یازدهم « تدبیر وامید » جذب حداکثری دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم با کمک طرح خرید خدمات آموزشی صورت گرفت
جذب حداکثری دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم صورت گرفت
معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی گفت خوشبختانه در دولت یازدهم « تدبیر وامید » جذب حداکثری دختران بازمانده از تحصیل در مناطق محروم با کمک طرح خرید خدمات آموزشی صورت گرفت

به مناسبت ميلاد بانوي كرامت حضرت فاطمه معصومه(س) وروز دختر نشست علمي تخصصي شناخت ابعاد شخصيتي حضرت معصومه (س) با حضورسركار خانم مهندس گردمعاون محترم وزير ورييس سازمان مشاركت هاي مردمي وسركار خانم دكتر حكيم زاده معاون محترم آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش و سركار خانم كريمي مشاور ايثارگران معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري، همكاران زن حوزه ي ستادي برگزار شد ...

تصویر
دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش برگزار كرد
نشست علمي تخصصي شناخت ابعادشخصيتي حضرت معصومه (س) به مناسبت دهه كرامت وميلاد حضرت معصومه وروز ملي دختر ويژه زنان حوزه ي ستادي برگزار شد
دفتر امور زنان وزارت آموزش وپرورش برگزار كرد
نشست علمي تخصصي شناخت ابعادشخصيتي حضرت معصومه (س) به مناسبت دهه كرامت وميلاد حضرت معصومه وروز ملي دختر ويژه زنان حوزه ي ستادي برگزار شد

به مناسبت ميلاد بانوي كرامت حضرت فاطمه معصومه(س) وروز دختر نشست علمي تخصصي شناخت ابعاد شخصيتي حضرت معصومه (س)با حضورسركار خانم كريمي مشاور ايثارگران معاونت امور زنان وخانواده رياست جمهوري، سركار خانم مهندس گردمعاون محترم وزير ورييس سازمان مشاركت هاي مردمي وسركار خانم دكتر حكيم زاده معاون محترم آموزش ابتدايي وزارت آموزش وپرورش وتعدادي ازهمكاران زن حوزه ي ستادي برگزار شد ...

تصویر
مديركل امورزنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش:
به كارگيري زنان در رده هاي مختلف مديريتي ضروري است
مديركل امورزنان و خانواده وزارت آموزش و پرورش:
به كارگيري زنان در رده هاي مختلف مديريتي ضروري است

مديركل امورزنان وخانواده وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به جمعيت زنان و دختران درآموزش و پرورش به كارگيري زنان در رده هاي مختلف مديريتي ضروري است. ...

تصویر
هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی به دست آمد:
کسب 10 رتبه کشوری در توسط هنرجویان و هنرآموزان خراسان شمالی
هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی به دست آمد:
کسب 10 رتبه کشوری در توسط هنرجویان و هنرآموزان خراسان شمالی

در هجدهمین جشنواره ملی هنرهای تجسمی هنرستان های فنی وحرفه ای 10رتبه کشوری توسطه هنرآموزان وهنرجویان استان خراسان شمالي به دست آمد. ...

تصویر
مدیر کل امور بانوان وخانواده وزارت آموزش وپرورش:
اولویت کاری امور بانوان با مدارس شبانه روزی است.
مدیر کل امور بانوان وخانواده وزارت آموزش وپرورش:
اولویت کاری امور بانوان با مدارس شبانه روزی است.

مدیر کل امور بانوان وخانواده وزارت آموزش وپرورش اظهار کرد: اولویت کاری امور بانوان با مدارس شبانه روزی است. ...

تصویر
مشاور وزیر ومدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در شیراز:
لزوم توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش
مشاور وزیر ومدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در شیراز:
لزوم توجه ویژه دولت به آموزش و پرورش

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت: بی گمان آموزش و پرورش باید جزو اولویت های نخست جامعه باشد و مجاری قانونی کشور باید به این باور رسیده باشند که هرگونه پیشرفتی از این مسیر تحقق خواهد یافت که حفظ شان و کرامت معلم در این راستا بسیار مهم و ضروری است ...

تصویر
با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در شیراز انجام شد:
آغاز مرحله دوم طرح بشری در استان فارس
با حضور مشاور وزیر و مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده وزارت آموزش و پرورش در شیراز انجام شد:
آغاز مرحله دوم طرح بشری در استان فارس

مشاور وزیر آموزش و پرورش گفت:طرح هایی همچون طرح بهبود وضعیت بهداشتی دانش آموزان دختر مناطق محروم با هدف دانش افزایی و ارتقاء سطح آگاهی دانش آموزان نسبت به مسائل مربوط به شرایط سنی آنها اجرا می گردد. ...

 • اخبار
 • اخبار موضوعی
 • سامانه ها
 • قوانین و مقررات
 • اطلاعیه ها
 • عکس
آخرین اخبار
اخبار برگزیده
دیدگاه
جوابیه
نام سازمان لینک سایت
ردیف دسته بندی عنوان تاریخ ثبت نوع زیر نوع دانلود
1 بخشنامه‌ها بخشنامه 69315 (نحوه اجراي موافقتنامه هاي 92 و 93 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ امور بانوان سایر دانلود
2 قوانین و مقررات موافقتنامه شماره 156567 ۱۳۹۶/۰۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
3 بخشنامه‌ها بخشنامه 6350 ابلاغ اعتبار معاونت ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ امور بانوان سایر دانلود
4 قوانین و مقررات ابلاغيه استانها اعتبارمعاونت امور زنان ۱۳۹۶/۰۱/۲۰ امور بانوان سایر دانلود
5 بخشنامه‌ها متن كتاب مسابقه كتابخواني ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
6 بخشنامه‌ها سئوالات مسابقه كتابخواني ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
7 شیوه نامه شيوه نامه ضميمه بخشنامه 221877 ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
8 بخشنامه‌ها بخشنامه 221877 فراخوان تجارب ۱۳۹۵/۱۲/۱۵ امور بانوان سایر دانلود
9 شیوه نامه شيوه نامه طرح تعاملات ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
10 شیوه نامه ابلاغ اعتبار ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
11 شیوه نامه شيوه نامه حقوق ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
12 شیوه نامه شيوه نامه وضعيت بهداشتي ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
13 شیوه نامه شيوه نامه سرپرست خانوار ضميمه بخشنامه 209781 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
14 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 209781 تاريخ 95/11/26 طرح هاي ملي 95-96 ۱۳۹۵/۱۱/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
15 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 139743 دعوتنامه گردهمايي 95 ۱۳۹۵/۰۸/۰۹ امور بانوان سایر دانلود
16 گزارش عملکرد 1 ۱۳۹۵/۰۴/۲۶ امور بانوان سایر دانلود
17 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 248533 كارگاه آموزشي مدرسين حقوق 95-94 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
18 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 245134طرح آسيب هاي اجتماعي 95-94 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
19 آیین نامه‌ها ابلاغ اعتبار بخشنامه 243026 ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
20 بخشنامه‌ها بخشنامه شماره 243026 سه طرح ملي سال 95-94 به همراه شيوه نامه ها ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ امور بانوان سایر دانلود
21 بخشنامه‌ها شيوه نامه بهبود وضعيت آموزشي-بهداشتي دانش آموزان دختر ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
22 بخشنامه‌ها شيوه نامه تقويت شیوه های مهارت هاي ارتباطي ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
23 بخشنامه‌ها شيوه نامه آموزش حقوق و تكاليف ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
24 بخشنامه‌ها شيوه نامه پوشش تحصيلي دختران بازمانده از تحصيل ابتدايي بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ امور بانوان سایر دانلود
25 بخشنامه‌ها ابلاغ اعتبار ضميمه بخشنامه 235407 ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ امور بانوان سایر دانلود
 • ارائه اطلاعات و مستندات مورد نياز در خصوص كليه ي طرح ها ي ستادي

  مشاور و كارشناس مسئولان محترم امور زنان آموزش و پرورش استان باسلام ضمن تشكر از همكاراني كه گزارش اجراي طرح هاي ستادي سال تحصيلي 96-95 را براساس نمون برگ هاي نظارتي ارسال نموده اند خواهشمند است نسبت به ارائه اطلاعات و مستندات مورد نياز در خصوص كليه ي طرح ها ي ستادي به شرح موارد ذيل به اين دفترحداكثر تا تاريخ 24/5/96 اقدام فرماييد..

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۶/۰۵/۲۴ تا ۱۳۹۶/۰۵/۲۹

 • گزارش روز زن

  همكار ارجمند با سلام خواهشمند است گزارش روز زن را بر اساس فرمت ضميمه ارسال فرمائيد

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ تا ۱۳۹۶/۰۲/۰۲

 • ليست توزيع استاي كتاب آموزش حقوق

  پيرو بخشنامه شماره 209781 تاريخ 26/11/95 با موضوع طرح هاي ملي سال 95-96 دفترامورزنان ،به پيوست كتاب آموزش حقوق به دانش آموزان و جدول توزيع استاني با ذكرتوضيحات ذيل جهت استحضار و صدور دستوراجراء در سطح استان ارسال مي گردد.

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۱۱/۳۰ تا ۱۳۹۵/۱۲/۰۵

 • برنامه هاي پيشنهادي هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر

  رائه برنامه هاي پيشنهادي هفته بزرگداشت مقام زن و روز مادر خواهشمند است به پيوست جدول پيوست تكميلي و حداكثر تا تاريخ 1/12/95 به اين دفتر (نمابر و يا ايميل ) ارسال فرمائيد

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۱۱/۲۴ تا ۱۳۹۵/۱۱/۲۹

 • ابلاغ اعتبار طرح هاي ملي 95-96

  ابلاغ اعتبار به شماره 277( به شرح پيوست ) تاريخ 10/11 /95 بابت كاهش فقر آموزشي و توسعه عدالت آموزشي از محل اعتبارات وزارت آموزش و پرورش{( 10-127500) كيفيت بخشي به فعاليت هاي آموزشي و پرورشي و توسعه عدالت آموزشي } به آن استان تخصيص يافته است.

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۱۱/۱۳ تا ۱۳۹۵/۱۱/۱۸

 • برنامه هاي دهه فجر 95

  تكميل جدول پيشنهادي برنامه هاي دهه فجر

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۱۰/۲۷ تا ۱۳۹۵/۱۱/۰۲

 • بررسي كتب درسي

  بررسي نقش و سيماي مطلوب زن در كتب درسي

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۱۰/۱۵ تا ۱۳۹۵/۱۰/۲۰

 • معرفي استانهاي برگزيده و منتخب

  عمكرد امور زنان 9 استان مورد ارزيابي قرار گرفت

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۰۸/۲۲ تا ۱۳۹۵/۰۸/۲۷

 • نتايج فراخوان كتاب

  برگزيدگان فراخوان كتاب جديد التاليف سال 94-95 با موضوع زن معرفي شدند

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۰۸/۰۴ تا ۱۳۹۵/۰۸/۰۹

 • فرم آمار مديران و معاونان و رؤساي زن در ادارات آموزش وپرورش

  تكميل فرم آمار مديران و معاونان و رؤساي زن در ادارات آموزش وپرورش بر اساس آخرين آمارهاي سال ۹۴-۹۵

  تاریخ نمایش از ۱۳۹۵/۰۴/۲۱ تا ۱۳۹۵/۰۴/۲۶

Demo2 second Demo2 first
Demo2 fourth Demo2 fourth Demo2 third Demo2 second Demo2 first

بازدید امروز:  ۴
بازدید دیروز:  ۲۴۳
کل بازدیدها:  ۲۱۰۰۱